Det går att undvika missmatchning


Typ: Ratio i media
2013-10-25
01.10

Det går att undvika missmatchning – Dagens Opinion

Dagens Opinion uppmärksammar Ratios undersökning om företagens rekryteringsproblem.