Ett resonemang som leder fel


Typ: Ratio i media
2011-12-07
09.04

Ett resonemang som leder fel – Svenska Dagbladet

Christian Sandström citeras.