Christian Sandström förerläser om digitala metoder inom samhällsvetenskapen

Docent Christian Sandström föreläser på Chalmers om hur digitala metoder kan användas inom samhällsvetenskaplig forskning.