Christian Sandström föreläser hos Västra Götalandsregionen

Docent Christian Sandström besöker Västra Götalandsregionen för ett seminarium om den regionala innovationspolitiken.