Forskarseminarium med Fredrik Kopsch

Fredrik Kopsch, ek.hist, Lunds universitet, presenterar stdudien ”Rent regulation and re-distribution of value: Evidence from Sweden’s first rent regulation, 1917 to 1923”.

Vid frågor om seminariet, hör gärna av er till Daniel Halvarsson. Seminariet sker digitalt.