Entreprenörskap – förbättrad inkomstutveckling eller relativ fattigdom?

Lockade av möjliga tillväxteffekter och jobbskapande har politiker försökt öka andelen egenföretagare och antalet småföretag. Detta företagande har bidragit till förbättrad inkomstutveckling för vissa individer – för andra har det varit förknippat med relativ fattigdom. Hur påverkar entreprenörskap inkomstojämlikhet? Vilka delar av inkomstfördelningen påverkas och i vilken utsträckning? Hur skiljer sig denna påverkan åt beroende på individuella egenskaper hos entreprenören?

Varför har det blivit så här? Vad innebär det för välfärd och framtida pensioner?

Varmt välkomna till Ratio den 13 november då Daniel Halvarsson, fil dr, Martin Korpi, ekon dr, och Karl Wennberg, professor, presenterar sin studie ”Entrepreneurship and Income Inequality”.

Rapportpresentationerna följs av kommentarer av bland andra Anna-Karin Hatt, vd Almega och Martin Linder, förbundsordförande Unionen.

Anmäl dig genom följande länk.