”Fler unga måste välja yrkesprogrammen”


Typ: Ratio i media
2015-11-25
11.59

Fler unga måste välja yrkesprogrammen – Dagens samhälle

– Vi måste få fler unga att välja yrkesprogram. Det skulle dels underlätta för unga att få jobb, dels skulle det svara väl mot matchningsproblematiken på arbetsmarknaden och därmed vara bra för landets ekonomiska tillväxt.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic kommenterar Ratios forskning om yrkesutbildning.