Sommarassistent på Ratio

Inom ramen för programmet Unga Forskare erbjuder Ratio möjligheten till praktik sommaren 2016. Under sex veckor i perioden juni till augusti får du möjlighet att arbeta tillsammans med seniora forskare i något av Ratios forskningsprojekt. Det är en kreativ och kvalificerad miljö, med stora möjligheter att utvecklas och lära sig mer om forskning. Starten är i mitten av juni, två veckor därefter är obligatoriska, avslutningskonferens hålls i slutet av augusti. Du förväntas vara på plats veckan innan. Utöver det är de resterande tre veckorna flexibla och du får marknadsmässig lön för ditt arbete.

Efter en sommar på Ratio har flera assistenter fortsatt att arbeta i något av våra forskningsprojekt. Vissa har återgått till studierna medan andra har fått doktorandanställningar eller påbörjat sin karriär i yrkeslivet. Våra tidigare assistenter har varit en stor tillgång för Ratio och vi ser fram emot att hålla kontakten med dem i många år framöver.

Vi söker dig som är i slutet av din universitetsutbildning, avslutad grundutbildning eller motsvarande, företrädesvis inom nationalekonomi, statsvetenskap eller relaterade ämnen. Du vill lära dig mer om forskning inom Ratios profilområden och kanske överväger att doktorera. Det viktigaste är att du har ett intresse för Ratios forskningsområden, en dokumenterat hög arbetskapacitet och god analytisk förmåga.

Skicka följande handlingar till karl.axelsson@ratio.se senast den 14:de februari:

  • CV
  • Kursutdrag
  • Personligt brev

Vid frågor, tveka inte att kontakta Christian Sandström (christian.sandstrom@ratio.se), ansvarig för Unga forskare på Ratio.

Tidigare sommarassistenter berättar

2014-06-16 21.48.37-1

Sommaren på Ratio

Sommaren började med en kickoff i juni, efter introduktion på Ratio bar det av till Fjäderholmarna för gemensam middag. Under Almedalsveckan i juli fick några av assistenterna möjlighet att presentera sitt arbete på Ratios välbesökta pubkväll om framtidens idéer i Drottens kyrkoruin.

I mitten av augusti arrangerades en avslutningskonferens där samtliga sommarassistenter under en heldag presenterade sina arbeten och fick feedback från respektive handledare. Dagen avslutades med gemensam middag.

Nedan berättar några av tidigare års sommarassistenter om sina erfarenheter.

Tehminah Malik

Tehminah Malik

Jag arbetade under sommaren 2014 i ett projekt om lönebildning och märkessättning. Inom ramen för projektet tillämpade jag delar av det jag lärt mig under masterprogrammet i internationellekonomi på Sciences Po Paris. Mina arbetsuppgifter var att ta fram och analysera vetenskaplig litteratur med fokus på de skandinaviska länderna samt andra närstående Nordeuropeiska länder. Den svenska modellen jämfördes med liknande modeller internationellt för att kartlägga framtida utmaningar för den svenska arbetsmarknaden.

Min tid på Ratio har utvecklat mig som forskare och förankrat mitt redan brinnande intresse för evidensbaserad policy. Arbetsmiljön har varit mycket uppmuntrande och som en del av ett forskningsteam har jag alltid haft nära till kollegor som kunnat svara på frågor och bollat idéer. Under hösten kommer jag att arbeta på Generaldirektoratet för ekonomi och finans vid Europeiska Kommissionen i Bryssel.

Ungaforskare hög

Anna Horn

Anna Horn

Sommaren 2014 och 2015 arbetade jag som sommarassistent på Ratio inom projektet Financing of Innovations. Min arbetsuppgift var att kartlägga alla patentmål i Sverige mellan 2000-2008 med huvudsyftet att undersöka hur väl svensk patenträtt skyddar entreprenörer. Kartläggningen har bestått av ett djupgående arkivarbete vid Stockholms tingsrätt. Under sommaren gick jag igenom över 165 mål och kartlade parter, yrkanden samt utgången av mål.

I vår kommer jag att fortsätta mina studier på juristprogrammet vid Stockholms universitet och arbeta på Ratio som forskningsassistent. Att få arbeta på Ratio är en fantastisk möjlighet till att möta och knyta kontakter med forskare samt likasinnade studenter. Akademiskt arbete har sedan tidigt lockat mig. Under sommaren har jag utvecklat både mina kunskaper inom juridik och min förmåga till akademiskt arbete. Jag är tacksam för den tilltro mina handledare har visat mig och att jag därför har fått ta egna initiativ i arbetet. Jag är övertygad om att sommaren på Ratio kommer att ha en betydelse för min framtida karriär.