Stipendium till USA

Ratio utlyser årligen ett stipendium för en i Sverige verksam doktorand, att under en termin bedriva studier vid George Mason University utanför Washington D.C. inom ramen för ämnena snabbväxande företag, institutionell ekonomi, rättsekonomi och public choice, gärna med österrikisk/schumpeteriansk teori. Stipendiet har delats ut sedan 2006.

Stipendiebeloppet är på 175 000 kr. Sista ansökningsdag 2017 anslås inom kort. Ansökan skickas till christian.sandstrom@ratio.se och ska innehålla CV, eventuella referenser samt en A4 där du beskriver dig själv och på vilket sätt du skulle utvecklas som forskare av att vistas vid George Mason University