Från det bergskrönet ser man långt


Typ: Ratio i media
2009-08-21
10.03

Från det bergskrönet ser man långt – Barometern

Ledaratikel om Ratios och Mont Pelerin Societys konferens i Stockholm.