Gå i kluster


Typ: Ratio i media
2012-05-25
10.11

Gå i kluster – Fastighetstidningen

Fastighetstidningen skriver om Karl Wennbergs forskning om nystartade företag.