I globaliseringens och finansbubblornas spår


Typ: Ratio i media
2011-04-21
02.46

I globaliseringens och finansbubblornas spår – Dagens Nyheter

Artikel om Jan Jörnmarks forskning och fotografier.