Inte bara för skoltrötta


Typ: Ratio i media
2013-03-04
02.52

Inte bara för skoltrötta – Smålandsposten

Ledarskribent Mathias Bred konstaterar att lärlingsutbildningar och yrkesinriktade studieprogram måste få status – de är inte till för skoltrötta. Henrik Lindberg citeras.