Typ: Öppna seminarier
Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra kyrkogata, Stockholm, Sverige
Kl. 16:00 – 19:00

Öppen årsmöteskonferens och mingel den 22 april

Företagandets villkor är avgörande för konkurrenskraft, tillväxt, jobbskapande och välfärd. I en föränderlig värld behöver dessa villkor ständigt utvecklas och förbättras, vilket inte minst gäller på arbetsmarknaden.

Med utgångspunkt i forskning vid Ratio – Näringslivets forskningsinstitut diskuterar Ratios forskare några av de faktorer som påverkar konkurrenskraften och arbetsmarknadens flexibilitet.

Tillsammans med Grafiska företagen bjuder Ratio på ny kunskap om företagande, förändring, reformer och dynamik.

 

Detta evenemang är Ratios öppna årsmöteskonferens. Mer information och anmälan kommer. Före seminariet, kl. 15.30–16.00, hålls Ratios formella årsmöte.