Typ: Ratio i Almedalen
Kl. 17:00 – 19:00

PUBEN ÄR NU FULL

I ett seminarium kombinerat med mingel kan du diskutera de sju kritiska villkoren för företagande i Sverige idag. Ratios forskare finns på plats. Som vanligt erbjuds Spendrups lokala utbud av öl och vatten med tilltugg, i en unik miljö.

Är praktik lösningen för företagens kompetensförsörjning? Hur kan arbetsmarknadens flexibilitet öka? Skatter på företagande och individer – kan de minskas? Hur blir myndighetsutövning och regeltillämpning mer rättssäker? Offentlig upphandling – hot eller möjlighet? Vad är lösningen för fler bostäder och bättre infrastruktur? Kan synen på företagens samhällsroll ändras?

Föranmälan är obligatorisk och är stängd

Genomförs i samarbete med Gotlands Bryggerier/Spendrups AB.