Typ: Öppna seminarier
Barnhusgatan 12-14, 111 23 Stockholm, Sverige
Kl. 8:30 – 10:00

Med anledning av coronapandemin ställs detta evenemang in. Lanseringen skjuts fram till ett senare datum och till dess kommer en ny inbjudan.

 

 

 

 

 

 

 


Rättvis ojämlikhet i det öppna samhället


Alla vill ha ett rättvist samhälle. Men vad är rättvisa och hur kan den uppnås? Svaret är avgörande för ett bättre fungerande samhällskontrakt. Detta diskuteras på seminariet Rättvis ojämlikhet i det öppna samhället den 2 april, kl. 8.30 – 10.00 på Folkets hus i Stockholm.

I Ratioakademiens nya skrift analyseras olika rättvisebegrepp, deras förutsättningar, konsekvenser och empiriska utmaningar. En slutsats är att i ett öppet samhälle är inkomstskillnader oundvikliga och i många fall något positivt och rättvist. Ett rättvisare Sverige och rättvis ojämlikhet åstadkoms genom social rörlighet, en stark rättsstat, förbättrad utbildning och sänkta inkomstskatter, ett möjligheternas land.

 

Medverkande:

Samtalsledare Jörgen Huitfeldt, journalist.

 

Vad är rättvis ojämlikhet?

Nils Karlson, professor och vd Ratio

 

Rättsstat och social rörlighet i ett rättvist samhälle

Rune Andersson, ordförande Mellby Gård AB

Anastasia Georgiadou, vd Alminia AB

Biörn Riese, advokat Jurie

Samtliga ledamöter i Ratioakademien

 

Rättvisa inkomstskillnader

Christian Ekström, VD Skattebetalarnas Förening

Daniel Färm, chef Tankesmedjan Tiden

Stefan Koskinen, förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen

Marika Lindgren Åsbrink, utredare och projektledare för LO:s jämlikhetsutredning

 

Rättvisa i ett öppet samhälle

Ida Alterå, förbundsordförande Centerpartiets ungdomsförbund

Aida Badeli, språkrör Grön Ungdom

Martin Hallander, förbundsordförande Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

Malin Malm, förbundsordförande S-studenter

 

Datum:          Torsdagen den 2 april
Tid:                08.30-10.00, kaffe från 08.00.
Lokal:            Folkets Hus, rum 300, Barnhusgatan 12-14 i Stockholm.

 

Arrangör: Ratioakademien

Ratioakademien är en fristående sammanslutning av företagsledare. Se mer: http://ratio.se/om-oss/ratioakademien/