Typ: Öppna seminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sverige
Kl. 12:00 – 13:00

Vad är samhällsviktig verksamhet i dag? Digitalisering, outsourcing och specialisering har inneburit att samhällsviktiga arbetsuppgifter finns i såväl offentlig som privat sektor. Samhället är nu dessutom mer sammankopplat och komplext. Uppstår produktions- eller leveransproblem på ett ställe kan effekterna snabbt spridas och drabba hela system.

När blir en arbetsmarknadskonflikt samhällsfarlig? Och vad händer då? Vilka alternativ finns?

Den 17 november presenteras och diskuteras rapporten ”Samhällsfarliga konflikter i en ny tid – utmaningar och reformbehov”, skriven av Nils Karlson, professor och vd Ratio.

Mer information kommer.