Typ: Öppna seminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sverige
Kl. 11:45 – 13:15

Fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital utgör kärnan i EU:s inre marknad – och för EU. För handeln med varor har gränshinder avskaffats, men på tjänsteområdet har det gått trögare. Nyligen skärptes dessutom reglerna för utstationerande företag med gästarbetare. I centrum för detta finns en konflikt mellan dem som vill stärka arbetstagares sociala skydd och dem som menar att det slår mot EU:s fria rörlighet.

Har proportionerliga avvägningar gjorts? Hur kan gemensamma spelregler upprätthållas samtidigt som institutionell konkurrens och rörlighet främjas? Går det? Vad innebär utvecklingen för EU:s framtid och för näringslivet?

Varmt välkomna till Ratio den 31 januari då Nils Karlson, professor i statsvetenskap och vd Ratio, presenterar rapporten ”Utstationeringsdirektivet – socialt skydd eller förtäckt protektionism?”, och bjuder in till en diskussion om EU:s vägval.

Rapportpresentationerna följs av kommentarer av bland andra Lars Niklasson, bitr professor vid LiU och forskare i statsvetenskap på Svenska institutet för Europapolitiska studier (Sieps), Linus Glanzelius, kandidat till Europaparlamentet (s) och Tomas Tobé, kandidat till Europarlamentet (m).

Välkommen!

Datum: torsdagen den 29 november
Tid: 11.45–13.15 (lunchmacka serveras från 11.30)
Lokal: Ratio, Sveavägen 59, 4 tr, Stockholm

Anmäl dig via följande länk.