Kod är språket för karriären


Typ: Ratio i media
2017-02-19
03.23

Kod är språket för karriären – Dagens nyheter

Är kod är språket för karriären. Intervju med bland andra Ratios vd Nils Karlson.