Lena Sommestad: S måste våga att tygla marknaden


Typ: Ratio i media
2011-01-16
04.49

Lena Sommestad: S måste våga att tygla marknaden – Expressen

Debattartikel där Nils Karlson omnämns.