Magkänsla inte lyckosam vid rekrytering


Typ: Ratio i media
2013-10-24
01.12

Magkänsla inte lyckosam vid rekrytering – Entreprenör

Intervju med Karl Wennberg om forskningsstudien ”Rekrytering i svenska företag”.