Aili Tang är forskare vid Ratio och Örebro universitet. Hon disputerade i nationalekonomi 2018.

Min forskning fokuserar primärt på att försöka förstå hur avreglering och liberalisering påverkar saker som bolagsdynamik och konkurrens. Detta med särskilt fokus på elmarknaden. Några av mina senaste forskningsfrågor inkluderar: Kommer stora bolag bli mer dominanta under nuvarande institutionella förutsättningar? Kan man se några skillnader i bolagstillväxt, beroende på vilken status ett bolag har i hur de följer marknadsselektionsprocessen? Hur påverkas bolag av införandet av prisjämförelseverktyg på internet?

Utöver ämnet produktivitetstillväxt inkluderar min forskning även följande områden:

  • Arbetsmarknaden: Effekten av att anställa topp-kompetens på bolagsprestationen; Internationell handel och arbetsmarknadsintegration av invandrare.
  • Statligt stöd för internationell handel: Effekten av exportkreditgarantier på bolagsprestationen.