Fil dr Andreas Hatzigeorgiou forskar bland annat om globaliseringens hinder och drivkrafter samt företagens internationalisering. Hans forskning om betydelsen av nätverk, förtroende och kunskap har bidragit till att öka förståelsen för hur informella handelshinder i allmänhet och hur migration i synnerhet påverkar internationell handel i den moderna ekonomin.
Andreas Hatzigeorgiou, fil dr i nationalekonomi, innehar examina från Lunds Universitet och University of Michigan, Ann Arbor. Han är chefekonom vid Stockholms Handelskammare och har tidigare varit verksam vid bland annat Regeringskansliet och Världsbankens forskningsavdelning i Washington DC.