Andreas Stephans forskning ligger inom områdena ekonomi, finans och tillämpad ekonometri. Hans främsta forskningsintresse är relationen mellan kunskapsutveckling, innovation och ekonomisk utfall. Pågående forskning behandlar också frågor om finansiering av innovation, och effekterna av den rättsliga och institutionella ramverk för skapandet av innovationer. Ett aktuellt projekt analyserar sambandet mellan miljöreglering och produktivitet.