Arbetar med organisationsutveckling, verksamhetsplanering och uppföljning.