Typ: Praktikant

Axel är praktikant under vårterminen 2020. Han läser nationalekonomi vid Göteborgs universitet.

Kontaktuppgifter