Bengt Söderlund forskar vid Handelshögskolan i Stockholm och är associerad till Ratio – Näringslivets forskningsinstitut.