Typ: Docent

Forskningsintressen: Teknologiskiften och dess implikationer för etablerade företag och politisk förändring.

Det empiriska underlaget för min doktorsavhandling (2010) hämtades i hög grad från branscher som har digitaliserats. Jag studerade bland annat räknemaskinsbranschen (Facit), kamerabranschen (Hasselblad) och hur videoövervakning håller på att digitaliseras idag. Sedan disputationen har jag sysslat med teoriutveckling kring teknikskiften, samt studerat ett antal samtida fall av digitalisering inom exempelvis finansbranschen. Genomförde nyligen en studie av hur 3D Printing introducerades i hörapparatsbranschen under 2000-talet.

Jag forskar på Ratio och Chalmers Tekniska Högskola, där jag även undervisar i teknisk förändring och branschomvandling. På Chalmers fick jag I-teknologernas pris som bästa föreläsare 2009 och blev docent år 2014. Under de senaste åren har jag även gästforskat bland annat vid ETH i Zürich och vid the University of Cambridge. På Ratio ansvarar jag också för programmet Unga Forskare samt rekrytering och verksamhetsutveckling.

Senaste publikationer:

Laurell, C., Sandström, C. (2016) Analysing Uber in Social Media – Disruptive Technology or Institutional Disruption? Accepted for publication in International Journal of Innovation Management. Knut Holt Best paper award vid ISPIM Innovation Summit, 5-7 December in Brisbane, Australia.

Sandström, C. (2016) The non-disruptive emergence of an Ecosystem for 3D Printing – Insights from the Hearing aid industry’s transition 1989-2008, Technological Forecasting & Social Change Vol 102, pp. 160-168.