Typ: Docent

Docent Christian Sandström forskar på Ratio och Chalmers Tekniska Högskola, där han även undervisar i teknisk förändring och branschomvandling. På Chalmers fick han I-teknologernas pris som bästa föreläsare 2009 och blev docent år 2014. Under de senaste åren har han även gästforskat bland annat vid ETH i Zürich och vid the University of Cambridge. På Ratio är han ansvarig för programmet Unga Forskare samt rekrytering och verksamhetsutveckling.

Det empiriska underlaget för Christian Sandströms doktorsavhandling (2010) hämtades i hög grad från branscher som har digitaliserats. Han studerade bland annat räknemaskinsbranschen (Facit), kamerabranschen (Hasselblad) och hur videoövervakning håller på att digitaliseras idag. Sedan disputationen har Christian sysslat med teoriutveckling kring teknikskiften, samt studerat ett antal samtida fall av digitalisering inom exempelvis finansbranschen. Han genomförde nyligen en studie av hur 3D Printing introducerades i hörapparatsbranschen under 2000-talet.

Forskningsintressen: Teknologiskiften och dess implikationer för etablerade företag och politisk förändring.

 

Sandströms forskning i nyckelord: Disruption, Digitalisering, Politisk förändring, Teknikskiften