Typ: Professor

Professor Christina Öberg forskar om marknadsföring vid Örebro universitet. Hon är även knuten till forskningsinstitutet Ratio.

Kontaktuppgifter