Typ: Professor

Christina Öberg är professor i marknadsföring vid Örebro universitet. Hon är även knuten till forskningsinstitutet Ratio.

Kontaktuppgifter

Sveavägen 59
Stockholm
Sverige