Typ: Doktorand

Erik Liss är doktorand vid Ratio och Linköpings universitet. Hans forskningsfokus ligger på inkomstojämlikhet. Han har en master i nationalekonomi och är f.d. forskningsassistent.

Kontaktuppgifter