Ek. dr Eva Uddén Sonnegård är knuten till Ratios arbetsmarknadsprogram. Närmast har hon fått i uppdrag att studera hur reformen av allmän visstidsanställning inom Lagen om anställningsskydd påverkat företags produktivitet och tillväxt. Hon har tidigare verkat vid Handelshögskolan i Stockholm och på Stockholms universitet. Samt arbetat vid OECD-delegationen i Paris, på och Sveriges riksbank. Uddén Sonnegård var också statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet 2006-2010.

Kontaktuppgifter