Hanna Almlöf är Jur dr, disputerade 2014 med avhandlingen ”Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet”. Hanna forskar inom programmet ”Financing of Innovations”.

Kontaktuppgifter