Typ: Praktikant

Jannis Giannopoulos är praktikant på Ratio under höstterminen 2020. Han läser masterprogrammet i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Kontaktuppgifter