Johanna arbetar som projektledare för forskningsprojektet kompetens för tillväxt.