Johanna arbetar som projektledare för forskningsprojektet kompetens för tillväxt.

Kontaktuppgifter

Sveavägen 59
Stockholm
Sverige