Johanna arbetar som projektledare för forskningsprogrammet Kompetens för tillväxt.