Johanna arbetar som projektledare för forskningsprogrammet Arbetsmarknadsprogrammet.