Fil. dr Jonas Grafström är forskare inom nationalekonomi på Ratio samt Luleå tekniska universitet. Hans forskning sker i brytpunkten mellan miljöekonomi och miljöteknik. På Ratio har han bland annat studerat förutsättningarna för storskaligt infångande av koldioxid (CCS-teknik). I sin avhandling studerade han teknikspridning inom den europeiska miljöenergi­sektorn.

Jonas Grafström forskar även om framtidens arbetsmarknad. Han har bland annat studerat hur digitalisering och teknikskiften påverkar arbetsmarknaden, samt hur detta påverkar stödet för populistiska partier.