Fil. dr Jonas Grafström är forskare inom nationalekonomi hos Ratio samt Luleå tekniska universitet.