Forskningsassistent inom programmet Financing of Innovations, där jag främst arbetar med analys av effekterna av olika företagsstöd och regionalstöd. Mitt arbete rör också handelskonflikter samt en metaanalys av FoU och tillväxt.

Kontaktuppgifter