Typ: Professor

Min forskning behandlar entreprenörskap, regional utveckling och organisering i nya och små företag. Jag söker att kommunicera de teoretiska, praktiska och politiska implikationerna av min forskning i ett stort antal artiklar, böcker, fallstudier, offentliga policydokument och genom att delta i den offentliga debatten.