Min forskning är huvudsakligen inriktad på arbetsmarknaden ur ett makroperspektiv och företagens efterfrågan på arbetskraft. En viktig del i min forskning är studier av matchningen mellan å ena sidan vakanser och å andra sidan arbetslösa och andra arbetssökanden. Tillsammans med professor Nils Gottfries med flera studerar jag även hur företag reagerar på förändringar i produktefterfrågan. Vi undersöker hur anpassningen ser ut när det gäller framförallt antal anställda, investeringar och lagerstock. Utifrån de empiriska resultaten tar vi fram en teoretisk modell för företagsbeteende. Tanken med detta är att utveckla mikrogrunder för makroteori. Härtill är jag involverad i ett empiriskt projekt rörande integration och matchning tillsammans med bland andra min forskningsassistent Emilie Videnord.

Min huvudsakliga forskningsfinansiär är Wallenbergstiftelserna. Utöver att forska vid Ratio är jag affilierad vid Uppsala Center for Labor Studies (UCLS) och handleder kandidatuppsatser i makroekonomi vid Uppsala universitet.

Kontaktuppgifter