Jag är forskare vid Uppsala universitet och Ratio.

Min forskning är huvudsakligen inriktad på arbetsmarknaden ur ett makroperspektiv och företagens efterfrågan på arbetskraft. Exempelvis studerar jag matchningen mellan å ena sidan vakanser och å andra sidan arbetslösa och andra arbetssökanden. Min forskning är både teoretisk och empirisk.

Vid Ratio arbetar jag inom projektet ”Kompetens för tillväxt” med fokus på strukturell missmatch, arbetsmarknadens funktionssätt och företagens kompetensförsörjning.

Jag disputerade 2014 i nationalekonomi vid Uppsala universitet med avhandlingen Employment Dynamics.

Kontaktuppgifter