Typ: Praktikant

Klara Hvarfner studerar pol kand-programmet på Uppsala universitet. Hon gör praktik inom Ratios program för unga forskare.

Kontaktuppgifter