Klas A.M. Eriksson forskar om fastighetspriser, bostadsmarknad, hyresregleringar, institutionell förändring, disruptiva innovationer, regleringar, långa prisserier, finansiella kriser, ekonomisk filosofi och ekonomisk idéhistoria. På Stockholms universitet ingår Klas i ett forskningsprojekt som etablerar och utvecklar ett prisindex för fastigheter i Stockholms innerstad från 1700-talet fram till idag och analyserar de olika kvantitativa och kvalitativa fenomenen som dessa priser kan kopplas till.