Typ: Doktorand

Linda Dastroy är doktorand och ansluten till Ratio.

Kontaktuppgifter