Typ: Professor

Professor Magnus Söderberg är knuten till Syddansk universitet och föreståndare för Energy Management Research Centre (EMC). Han är vid Ratio även verksam i ett projekt inom miljöekonomi med finansiering från Formas.