Typ: Praktikant

Majken är praktikant under höstterminen 2019. Hon läser nationalekonomi vid Hanken i Helsingfors, Finland.

Kontaktuppgifter