Typ: Praktikant

Martin Björklund studerar på masterprogrammet i statsvetenskap på Stockholms universitet. Han gör praktik inom Ratios program för unga forskare.

Kontaktuppgifter