Michel Elmoznino Laufer är fil. lic och är associerad till Ratio – näringslivets forskningsinstitut.