Fil. lic. Michel Elmoznino Laufer är associerad till Ratio – näringslivets forskningsinstitut. Han har på Ratio även bedrivit forskning om affärsänglar, tillväxtfinansiering och legitimitetsbyggande inom gräsrotsfinansiering.

Kontaktuppgifter