Mirko Ernkvist är doktor i ekonomisk historia som i hans forskning främst fokuserar på branschstudier av teknologiska innovationer, dynamiken i kreativa industrier, industripolicy och entreprenörskap. Han har tidigare varit postdoc forskare vid Tokyo Universitetet samt gästforskare vid Scancor, Stanford.

Metodmässigt arbetar har Mirko de senaste åren utvecklat nya relationsdatabasbaserade metoder inom företagshistoria som kombinerar en strukturerad analys av stora mängder arkivmaterial och oral history intervjuer.