Jag är doktor i ekonomisk historia som i min forskning främst fokuserar på branschstudier av teknologiska innovationer, dynamiken i kreativa industrier, industripolicy och entreprenörskap. Jag har tidigare varit postdoc forskare vid Tokyo Universitetet samt gästforskare vid Scancor, Stanford.

Metodmässigt arbetar har jag de senaste åren utvecklat nya relationsdatabasbaserade metoder inom företagshistoria som kombinerar en strukturerad analys av stora mängder arkivmaterial och oral history intervjuer.

Du kan se min Google scholar profil med publikationer via länken nedan:

http://scholar.google.se/citations?user=4bGv3D4AAAAJ&hl=sv