Typ: Doktor

Monia Lougui har nyligen disputerat vid KTH:s institution för Industriell ekonomi och organisation med en nationalekonomiskt inriktad avhandling om anställdas rörlighet, inklusive övergång till företagande och dess konsekvenser på arbetsmarknaden.

Kontaktuppgifter