Typ: Doktor

Monia Lougui är teknologie doktor och forskar om arbetsmarknaden. Hon disputerade 2018 vid KTH:s institution för Industriell ekonomi och organisation med en nationalekonomiskt inriktad avhandling om anställdas rörlighet, inklusive övergång till företagande och dess konsekvenser på arbetsmarknaden.

Kontaktuppgifter