Min forskning handlar om samspelet mellan politik och marknader inom ramen för den moderna välfärdsstaten, med särskilt fokus på företagandets villkor och hur politisk förändring kommer till stånd. Under de senaste åren har mitt främsta forskningsområde varit lönebildning, kompetensförsörjning och arbetsmarknadsmodeller i Sverige och internationellt. Även forskning om EU, rättsstat, grundlagar och dygdetik är starka intresseområden.

Metodmässigt arbetar jag inom institutionell och konstitutionell ekonomi, public choice samt politisk teori och filosofi.

Jag har lett ett flertal forskningsprojekt och har publicerat över 25 böcker och ett stort antal vetenskapliga artiklar och bokkapitel.