Patrick Joyce är fil. lic i nationalekonomi från Uppsala Universitet med inriktning på arbetsmarknadsfrågor. Han har arbetat som utredare och politisk rådgivare på riksdagen och regeringskansliet i 20 år. Han har bland annat varit utredningschef på Riksdagens revisorer och samordnare för ekonomisk politik och arbetsmarknadsfrågor i Statsrådsberedningen. På Ratio har han bland annat skrivit en rapport om integrationspolitik i Sverige och fyra andra europeiska länder inom forskningsprogrammet för arbetsmarknad.