Typ: Fil. lic

Patrick Joyce är fil. lic i nationalekonomi från Uppsala Universitet med inriktning på arbetsmarknadsfrågor. Han har arbetat som utredare och politisk rådgivare på riksdagen och regeringskansliet i 20 år. Han har bland annat varit utredningschef på Riksdagens revisorer och samordnare för ekonomisk politik och arbetsmarknadsfrågor i Statsrådsberedningen. På Ratio arbetar han för närvarande med en rapport om integrationspolitik i Sverige och fyra andra europeiska länder och inom det forskningsprogram för Arbetsmarknad som startar inom kort.