Typ: Professor

Min forskning är empiriskt inriktad och omfattar internationell handel, tillväxt, analyser av offentliga stöd, och kopplingen mellan arbetsmarknad och internationell ekonomi. Inom denna ram ryms frågor så som regional tillväxt, hur handelsmönster bestäms och hur subventionser påverkar företagen innovationsbeteende. Jag har även ett stort intresse för i Asien och då särskilt för Kinas ekonomiska utveckling och politik.

Urval av pågående forskning:
• Nya produkter till gamla marknader och gamla produkter till nya marknader? Om hur företagens exportportföljs bestäms.
(Torsten Söderbergs Forskningsstiftelse)
• Hur företagsstöd påverkar företagens innovationsbeteende och konkurrenskraft
(Financing of innovations)
• Hur mismatch på arbetsmarkanden påverkar företagens konkurrenskraft
(VINNOVA, KK-stiftelsen mdfl.)
• Financial Institutions and Economic Growth in China
(Torsten Söderbergs Forskningsstiftelse)