Typ: Doktorand

Rasmus Nykvists forskning handlar om institutionell förändring och det långsiktiga samspelet mellan teknisk utveckling och politisk förändring. Sedan april doktorer han inom företagsekonomi med inriktning på strategi och marknadsföring på Örebro universitet och Ratio med handledning av Kristina Öberg (Örebro universitet) och Mirko Ernkvist. (Ratio)

Kontaktuppgifter